Zájmová činnost

Naše děti mohou v průběhu celého školního roku navštěvovat různé kroužky zajišťované přímo mateřskou školou.