Desatero pro rodiče

Poprvé do školky? Dali jsme pro vás dohromady tipy, které vám a vašemu dítěti mohou pomoci při nástupu a adaptaci v prvních dnech.

  •  Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole a co se tam dělá. Přijďte

se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou. Do školky

choďte raději dříve, abyste měli na vše dostatek času a vyhnuli se spěchu.

  • Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě

potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte,

vrátíte se.

  • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do

mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho

sebedůvěru. Aby dítě chodilo do školičky rádo, musí si k ní vybudovat kladný

vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám

typu "když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne".

  • Vaše dítě se bude cítit tehdy dobře, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě 

k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost

zvláště v hygieně, oblékání, při jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu

ráda pomůže.

  • Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace. Vždy je

možná individuální domluva dle aktuálních potřeb vašeho dítěte.

  • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se

nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu

překonat stesk.

  • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem -

plyšovou hračku.

  • Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě

přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí

mateřské školy bude vnímat negativně.

  • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí

přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě, pochvalte

dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

  • Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastalou situaci vy. Děti dokážou velmi

citlivě poznat projevy strachu a obavy u rodičů, silně emočně reagují.

Pokud máte strach z odloučení a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě

do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit.

Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten,

který s tím má menší problém.