Seznámení s MŠ

Mateřská škola se nachází na okraji panelové zástavby sídliště Lesná v blízkosti lesa, v pěkné, klidné a čisté lokalitě, v dosahu městské hromadné dopravy. V bezprostřední blízkosti nevede žádná silnice.

Budova MŠ je rozdělena na 3 třídy. Každá třída má svůj vlastní vchod do šatny a umývárnu se záchodky. Součástí třídy, která je uspořádána do různých hracích koutků, je vyvýšená lehárna, kde jsou také vytvořeny další hrací koutky.
Přímo ze třídy se dá vyjít na školní zahradu, což je velká výhoda zejména při pěkném a teplém počasí, kdy si děti mohou hrát venku již od samého rána.

Do naší MŠ jsou přijímány děti zpravidla od tří let na základě zápisu do MŠ, jehož termín vyhlašujeme po dohodě se zřizovatelem. Výjimečně jsou přijímány i děti mladší. Třídy jsou smíšené, což znamená, že každou třídu navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let, při odkladu školní docházky do 7 let.
Do jednotlivých tříd jsou děti zařazovány dle přání rodičů (sourozenci, kamarádi jsou spolu). Třídy jsou naplňovány do počtu dvaceti pěti dětí.

Třídní vzdělávací programy v jednotlivých třídách vycházejí ze školního vzdělávacího programu s názvem "Domov - to nejcennější, co máme". Jsou přizpůsobovány složení třídy dle věku a pohlaví.

Motto: "Příroda nikdy nevytvořila dvě lidské bytosti, dvě rostliny nebo dva kamínky naprosto stejné. Mějme vždy na zřeteli význam této různorodosti." Barbara Walker

Naším cílem je vytvořit v naší školce rodinné prostředí, kde se děti cítí dobře, umí se radovat a smát, kde se budou rozvíjet ve všech oblastech s důrazem na upevňování a ochranu svého zdraví, vztah k přírodě, posílení ohleduplnosti k životnímu prostředí, k sobě samému i k druhým.