Provoz

Nové děti je vhodné ideálně první měsíc vyzvedávat po obědě. Kolikrát dítě první dny školku snáší výborně a nechuť se může projevit až po měsíci. Důležité je dítěti školku nezprotivit. Domlouvejte se individuálně s paní učitelkou na adaptačním programu.

Pokud rodiče nemohou vyzvedávat své dítě osobně, musí podepsat písemné zmocnění pro jinou osobu. Kvůli GDPR je potřeba vyplnit zmocnění na každý papír zvlášť.

Zákonní zástupci nebo pověřená osoba v době určené pro příchod dětí do MŠ po převlečení dítěte v šatně předají dítě paní učitelce na prahu třídy, teprve pak může rodič opustit mateřskou školu. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě mateřská škola nenese odpovědnost za bezpečí dítěte!

Pokud máte problém s plačícím dítětem apod. - poproste paní učitelku, ráda vám pomůže, dítě si odvede do třídy a vy můžete v klidu odejít do zaměstnání nebo jinam. Pokud zanecháte plačící dítě v šatně (což se opravdu stalo), je to pro ně velmi nepříjemný zážitek a je velmi pravděpodobné, že se do školky o to víc nebude těšit a bude se cítit velmi opuštěné. 

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od paní učitelky na prahu třídy. Na zahradě mateřské školy předávají a přebírají dítě tak, že dojdou s dítětem /za dítětem až k paní učitelce.

Odhlašování dětí: písemně v sešitě v příslušné šatně nebo telefonicky na tel. 548 520 775, je nezbytné nahlásit předpokládaný termín nástupu dítěte (lze dodatečně upřesnit). Odhlášky na druhý den provést do 13:30 hod. dne předcházejícího.

Vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které v období od 1.9.2021 do 31.8.2022 dovrší 6 let věku

Předškolní děti a odklad školní docházky neplatí školné, mají školku povinnou. Je potřeba je odhlašovat a omlouvat do omluvných sešitů. / viz sešity pro předškoláky v šatně.