Informace o úhradách

Úplata za předškolní vzdělávání na období školního roku 2022/2023 je 700,- Kč.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího roku dovrší 6-ti let), se vzdělávají bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání je vždy přičítána ke stravnému.
Platba se provádí zálohově výhradně inkasní platbou vždy 20. v měsíci na měsíc následující. V bance, kde máte svůj účet, zadáte souhlas s inkasem pro MŠ Šrámkova 14 (č.ú. 181813798/0300), neuvádíte žádný variabilní symbol. Je třeba nastavit limit dle aktuálních cen.  

Informace k výši stravného najdete v sekci JÍDELNA.