Jídelna

 • Stravování dětí a zaměstnanců MŠ zajišťujeme ve vlastní školní jídelně (kuchyni).
 • Jídelníčky jsou sestavovány dle receptur pro MŠ a jsou upraveny dle potřeb předškolních dětí.
 • Po celou dobu pobytu dětí ve školce je zajištěn pitný režim formou ovocných a bylinných čajů, vitaminových nápojů, vody apod. Děti mají možnost konzumovat nápoje v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Během dne jsou děti k pití i průběžně motivovány.
 • U oběda ani u svačin nejsou děti do jídla nuceny, zvláště pokud dítě pokrm zcela odmítá, může jídlo pouze ochutnat. Děti mají možnost říci si o velikost porce a kdykoliv si přidat.
 • Stravovací režim:
  08:30 - 09:00 postupné podávání dopolední přesnídávky
  12:00 - 12:30 oběd
  14:15 - 14:45 postupné podávání odpolední svačiny

 • Dle platné legislativy MŠ neposkytuje individuální stravování.
 • Naše školní kuchyně nepřipravuje dietní stravu.

CENA STRAVY

 • Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazování do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v průběhu školního roku (od 1.9. do 31.8.), to platí již od začátku školního roku.
 •  Stravu za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu pobytu v mateřské škole a v 1.den neplánované nepřítomnosti.

PLATBA

 •  Platba stravného se provádí zálohově výhradně inkasní platbou vždy k 20. v měsíci na měsíc následující. V bance, kde máte svůj účet, zadáte souhlas s inkasem pro MŠ Šrámkova 14
  (č.ú. 181813798/0300), neuvádíte žádný variabilní symbol. Je třeba nastavit limit dle aktuálních cen. Po dohodě lze platby provádět i jednorázovým příkazem či platbou v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je vždy přičítána ke stravnému.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

 • Přihlašování a odhlašování stravy lze nejpozději den předem do 13:30 hodin na portále Strava.cz. Není-li dítě odhlášeno a do MŠ nepřijde, například v případě náhlého onemocnění, mohou si rodiče 1.den nepřítomnosti pro oběd do MŠ přijít. Na další dny je nutné si stravování odhlásit.
 • Výdej stravy 11:30 - 11:45 hodin u vchodu do školní kuchyně.
 • Není dovoleno vydávat stravu do skleněných nádob, pouze do čistých jídlonosičů.
 • Jídlo je určeno k okamžité spotřebě, po převzetí pokrmu přebírá zodpovědnost za nezávadnost stravy rodič dítěte.
 • Dítě má nárok na stravování pouze v době pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Od druhého dne nepřítomnosti nelze vydávat stravu domů.
 • Evidenci stravného a úplaty vede vedoucí ŠJ, která vám v případě potřeby poskytne potřebné informace:
  Úřední hodiny jsou v úterý: 08:00 - 10:00 hodin a ve čtvrtek: 08:00 - 10:00 hodin.

Vedoucí kuchyně: Klára Sedláčková
Kuchařky: Dana Klimešová a Yuliya Franchuk