Vítejte na stránkách naší mateřské školky. 

"Příroda nikdy nevytvořila dvě lidské bytosti, dvě rostliny nebo dva kamínky naprosto stejné. Mějme vždy na zřeteli význam této různorodosti." Barbara Walker

NÁSTĚNKA
AKCE V NAŠÍ ŠKOLCE


DUBEN 

Středa 24.4. den otevřených dveří pro rodiče nových dětí od 9:15 do 11:00.

Pondělí 29.4. výchovný koncert na ZUŠ Ježkova  v 9:45 pouze pro předškoláky.

KVĚTEN

Čtvrtek 2.5. čarodějnice v dopoledních hodinách v MŠ. Prosím, dejte dětem masky čarodějnic.

Čtvrtek 9.5. jak žijí včely v 9:15 v MŠ.

Čtvrtek 23.5. focení po třídách v 10:00 na zahradě MŠ.

Úterý 28.5. vystoupení v Klubu důchodců. Odchod s vybranými dětmi z MŠ v 15:00, začátek představení v 15:30. Rodiče dětí jsou zváni. Klub je na ulici Ibsenova.

Středa 29.5. hasiči v 10:00 na zahradě MŠ.

ČERVEN

Pondělí 3.6. den dětí – soutěže a hledání pokladu na zahradě MŠ v dopoledních hodinách.

Středa 5.6. kreslení na chodníku v dopoledních hodinách.

Čtvrtek 6.6. opékání špekáčků na zahradě s rodiči od 15:00. MŠ zajistí pitný režim. Těšíme se na setkání 😊

Středa 12.6. zvířátka Duo Eden v 9:30 na zahradě MŠ.

Středa 19.6. sportovní dopoledne na zahradě MŠ se studenty ze Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy.

Pátek 21.6. pasování předškoláků v 15:30 na zahradě MŠ s představením divadla Kejkle za přítomnosti rodičů dětí, kteří odchází do školy. Večer Kouzelná noc – spaní předškoláků v MŠ. Bližší informace budou upřesněny.


Budeme se řídit aktuálními opatřeními.
O změnách a dalších akcích vás budeme informovat.
Akce jsou hrazeny z rodičovského příspěvku 😊