Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

s odkazem na metodické setkání dne 12. prosince 2018 a povinnost zveřejnění publicity na webových stránkách školy Vám v příloze zasíláme plakát ve formátu A3 a zároveň níže "proklik" na webové stránky města, kde jsou zveřejněny informace k projektům.

Prosíme o "vyvěšení" plakátu i odkazu na webových stránkách školy co nejdříve.

S pozdravem

Irena Čechová

Z metodického setkání:

Důležité!! Publicita: je nutné uvést na www školy odkazy na všechny aktuální projekty OŠMT, do kterých je škola zapojena, a zveřejnit na webu plakáty těchto projektů (i vlastní projekty škol v OP VVV nebo jiných programech - šablony, Obědy do škol, aj.).

Weby škol jsou předmětem kontroly ze strany řídících orgánů.

 


https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/ --
projekt statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Magistrát města Brna
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské náměstí 3
601 67  Brno