O nás

Spolek rodičů při MŠ Šrámkova je určený rodičům dětí, které školku navštěvují.

Ve spolupráci se školkou jsme již realizovali různé akce a financovali aktivity, které jsou nad rámec běžného provozu. Věříme, že společnými silami a aktivní spoluprací se školkou dokážeme vytvořit příjemné prostředí pro naše děti, pro obětavé paní učitelky a nakonec i pro nás samotné. Spolek rodičů funguje od roku 2013. (pozn. Od členské schůze, která se konala 7.9.2016, financování nadrámcových aktivit přenecháváme MŠ).

Základním orgánem spolku je výbor, který má tři členy: Kláru Duškovou, Jarmilu Jílkovou jako hospodáře a Zuzanu Prajznerovou jako jednatele.

V kontrolní komisi máme Soňu Kukučkovou, Petru Švehlovou a Šárku Píšalovou – věříme, že nás budou dobře kontrolovat :-)

Výše příspěvku členů (a darů, pokud nečlenové chtějí využívat toho, co ze sdružení financujeme) byla školní rok 2015/16 stanovena na 1200,- Kč na dítě. Z tohoto příspěvku jsme financovali:

  • výtvarné potřeby
  • toaletní/hygienické potřeby
  • vánoční dárky a různé hračky včetně didaktických pomůcek a odměny dětem
  • 2x výjezdní akce prod děti
  • sladkosti na letní akce, občerstvení na dílničkách
  • administrativní sílu, která zajišťovala zejména předávání informací mezi školkou a spolkem, vybírala a vedla agendu spojenou s vybírání peněz na běžné akce školky (tzv. kreditní systém), aktualizovala webové stránky a kalendář akcí

Výčet je celkem rozsáhlý a my počítáme s aktivním zapojením rodičů jak v rovině realizace akcí, tak v rovině sponzoringu. Rádi bychom nastavili jednoduché možnosti, jak oživit školkové akce a eventuelně získat další prostředky na účet spolku.

Veškeré hospodaření je zcela transparentní a na pohyby na našem účtu 2100498095/2010 se můžete podívat zde.

Budeme rádi za jakékoliv podněty, nápady a postřehy (osobně nebo na e-mailu spolekrodicu(zavináč)gmail.com).

 

Těšíme se na družení:-)

.