Personální obsazení

V mateřské škole pracuje zkušený a již několik let stabilní kolektiv učitelek i provozních zaměstnanců.
Všechny učitelky jsou kvalifikované a vzájemně se doplňují. Prvořadým úkolem všech zaměstnanců je, aby se děti u nás cítily v bezpečí.

Pedagogické pracovnice: 

  slunicko  1. oddělení Sluníčka – učitelky: Renata Doušková Barbora Palátová
  motylek  2. oddělení Motýlci – učitelky:  Bc. Hana Brezovská Alena Nárožnáškolní asistent Alena Perglová

zástup za PN Eva Piňosová

  kure  3. oddělení Kuřátka – učitelky: Zdeňka Pokorná Monika Žůrková

Provozní pracovnice:

Školnice: Zuzana Veselá

Uklizečka: Alena Perglová

Uklizečka: Martina Vítková

Vedoucí ŠJ: Lenka Nevařilová

Kuchařky: Jitka Boudná, Dagmar Cupáková