Kuřátka

Učitelky:

Zdeňka Pokorná

Mgr. Gabriela Sehnalová

školní asistentka Klára Sedláčková

 

 

Náš den v MŠ:

6.30 Otevření MŠ
6.30 – 7.30 Scházení dětí v určeném oddělení.
7.30 – 9.45 Scházení dětí, spontánní hry a činnosti dle volby dětí, skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi, činnosti nabídnuté učitelkou a jejich rozvíjení. Hygiena, průběžná svačina. Společné uzavření dopoledních činností.
9.45 – 12.30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku. Hygiena a oběd.
12.30 – 15.30 Hygiena, čištění zubů, odcházení dětí po obědě domů. Příprava na odpočinek, pohádka. Odpočinek na lehátku. Děti, které nemají potřebu spánku, mohou po půlhodinovém odpočinku vstát – činnosti dle volby dětí. Hygiena, odpolední svačina. Činnosti dle přání dětí nebo navazující na dopolední aktivity.
15.30 – 15.45 Rozcházení dětí do druhých tříd.
15.45  – 16.30 Spontánní hry, uzavření MŠ.

Uspořádání dne není závazné, je pouze orientační, vše přizpůsobujeme zájmům a potřebám dětí.