Historie

Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace zahájila svůj provoz 15. října 1965. Vzhledem k tomu, že je to budova účelová, byla od prvopočátku v jedné části mateřská škola a ve druhé části jesle. Po zrušení jeslí bylo v této části budovy odloučené pracoviště Speciální základní školy pro žáky s vadami řeči (1. a 2. třída) a Speciální mateřské školy pro žáky s vadami řeči, která zde v roce 2004 ukončilo svoji činnost. V současné době zde sídlí soukromá mateřská škola.

Součástí budovy je školní jídelna, která vaří pro všechny děti.

 

Po přechodu do právní subjektivity 1.1.2003 se mateřská škola a školní jídelna sloučily v jeden právní subjekt.