Celoroční akce

Logopedie – 1x týdně (logoped dochází do MŠ)

Angličtina zábavnou formou  – 1x týdně (dle počtu zájemců)

Keramika - 1x týdně

Kulturní akce – divadla, výstavy, muzea … – 1x měsíčně

Akce v MŠ 2016/2017

19.10. výlet Drásov – vláčky, cena 50,-

21.10. Kouzelník – zvířátka

- začátek představení v 10 hodin, cena 60,-

11.11. Kuk a Cuk

-začátek představení v 10 hodin, cena 45,-

8.12. O vánočním skřítkovi

začátek v 10 hodin, cena bude upřesněna

21.12. Krakonošovy Vánoce – divadlo Úsměv

- začátek v 10,45 hodin, cena 40,-

17.1. Bertík a kouzelná tužka

- začátek představení v 10 hodin, cena 40,-

14.2. Šípková Růženka. Jak pejsek a kočičkou myli podlahu. Zajíc, liška a kohout.

začátek představení v 10 hodin, cena 40,-

16.3. Človíček a maminka planeta Země

- začátek představení v 9 – 10 hodin, 10 – 11 hodin, cena 50,-

23.3. Divadlo Bolka Polívky – Malá čarodějnice

- v 9 hodin nejstarší děti odchází ze školky. Cena 55,-

4.4. Kejklíř Vlasta

- začátek představení v 9,30 hodin, cena 55,-

11.4. Velikonoční dílničky

- od 14,30 hodin

20.4. Fotografování dětí v MŠ

- od 8 hodin

26.4. Den otevřených dveří

- od 10 – 12 a 14,30 – 16 hodin

12.5. Planetárium

- začátek představení v 9 hodin, cena 55,-

24.5. Zvířátka v MŠ

- od 10 hodin, 65,-Kč

25.5. Besídka pro rodiče

- začátek od 15,45 hodin

1.6. Brigáda a táborák

od 14,30 hodin

13.6. Výlet obora Holedná

15.6. Nocování předškoláků

Pravidelně, každý týden, se všemi dětmi (nebo dle zájmu dětí) provádíme zdravotní, posilovací a dechová cvičení, cvičení proti ploché noze a na rovné držení těla.

Dětem je pravidelně nabízena výtvarná činnost, do které občas zařazujeme práce s nadstandartními materiály.

Čertovská dílna s rodiči

Oslava Mikuláše

Pečení perníčků
Den otevřených dveří
Oslava vánočních svátků, návštěva Betléma
Oslava Masopustu
Návštěva ZŠ
Návštěva knihovny s nejstaršími dětmi

Návštěva Ekodvora na Lesné
Oslava svátků jara – velikonoce – dílny s rodiči

Akce ve spolupráci se Spolkem rodičů

Brigáda s rodiči

Výlet do Soběšic
Besídka ke Dni matek
Oslavy MDD    – soutěže a atrakce na zahradě MŠ

  • sportovní dopoledne
  • karneval
  • hledání pokladu
  • kreslení na chodník
  • živá zvířátka na zahradě MŠ
  • koníčci v MŠ
  • kouzelník
  • návštěva hasičů v MŠ

Rozloučení se školáky – „Kouzelná noc v MŠ“
Návštěva akcí zaměřených na ekologii
Spolupráce s Klubem důchodců na Lesné – vystoupení dětí (vánoční a ke Dni matek)
Jiné akce dle nabídek – OŠMT MMB …
Solná jeskyně
Plavání
Akce s Lemurem dle zájmu rodičů
Canisterapie