Celoroční akce

Logopedie – 1x týdně ve čtvrtek (logoped dochází do MŠ)

Angličtina zábavnou formou  – 1x týdně ve středu Králičkova angličtina

Keramika - 1x týdně v pondělí

Solná jeskyně – Po – Kuřátka, ÚT – Motýlci, ST – Sluníčka

Plavání

Akce s Lemurem dle zájmu rodičů

Kulturní akce – divadla, výstavy, muzea … – 1x měsíčně. Vyznačeno v kalendáři na www, další informace v šatnách.

Akce v MŠ 2017/2018

10.11. Fotografování dětí od 8,00 hod. Podrobnosti budou
v šatnách
16.11. Divadlo Princezna s dlouhým nosem od 9,30 hod.
Cena 50,-Kč
13. 12. Vánoční pohádka od 10,45 hod. Cena 45,-Kč
19. 12. Vánoční koncert – děti hrají dětem
19.1. Divadlo – Koblížek, Tři prasátka, Dlouhý, široký a bystrozraký od 9,00 hod. Cena 40,-Kč
22.2. Školička kouzel od 10,45 hod. Cena 40,-Kč
15.3. Muzikál Králici z klobouku od 9,30 hod. Cena 50,-Kč
5.4. Pojízdné planetárium -  první skupina od 9,00 hod.a druhá skupina od 10,00 hod. Cena 60,-Kč
11.5. Cesta kolem světa od 9,00 hod. Cena 50,-Kč
Jiné akce popř. změny budou aktualizovány.
V plánu máme divadlo pro nejstarší děti.

 

Pravidelně, každý týden, se všemi dětmi (nebo dle zájmu dětí) provádíme zdravotní, posilovací a dechová cvičení, cvičení proti ploché noze a na rovné držení těla.

 

Dětem je pravidelně nabízena výtvarná činnost, do které občas zařazujeme práce s nadstandartními materiály.

Čertovská dílna s rodiči

Oslava Mikuláše

Pečení perníčků

Oslava vánočních svátků, návštěva Betléma

Oslava Masopustu

Den otevřených dveří

Návštěva ZŠ

Návštěva knihovny s nejstaršími dětmi

 Oslava svátků jara – velikonoce – dílny s rodiči

Brigáda s rodiči

Výlety

Besídka ke Dni matek

Oslavy MDD    – soutěže a atrakce na zahradě MŠ

 • sportovní dopoledne
 • hledání pokladu
 • kreslení na chodník
 • živá zvířátka na zahradě MŠ
 • koníčci v MŠ
 • kouzelník
 • návštěva hasičů v MŠ
 • Rozloučení se školáky – „Kouzelná noc v MŠ
 • Návštěva akcí zaměřených na ekologii
 • Spolupráce s Klubem důchodců na Lesné – vystoupení dětí (vánoční a velikonoční)
 • Jiné akce dle nabídek – OŠMT MMB …
 • Canisterapie