Aktuality z MŠ

Milí rodiče, dovolte mi na závěr školního roku poděkovat všem rodičům za přízeň a spolupráci. A přejeme Vám i dětem krásné sluneční prázdniny, a budeme se těšit na shledanou v příštím školním roce. kolektiv MŠ

Poděkování

Milí rodiče,   děkuji těm z vás, kteří se zúčastnili schůzky rodičů v pondělí 5.6.2017 a také děkuji rodičům, kteří poskytli za sebe plnou moc. Bylo nás pouze 10 (plus 5 zplnomocnění), což nestačilo k tomu, aby byla členská schůze usnášeníschopná (tzn. aby se mohlo hlasovat o nutných věcech). Nevyřešilo se tedy nic zásadního, bohužel. Budeme se těšit na shledanou…

Brigáda – poděkování

Milí rodiče, děkujeme všem, kteří se zúčastnili brigády a pomohli nám tak s úpravou zahrady MŠ. Odpoledne, zakončené opékáním špekáčků, bylo velice příjemné a pohodové. Vážíme si toho, že jste si našli čas a celé odpoledne věnovali svým dětem i nám. Děkujeme Kolektiv MŠ  

Schůze Spolku rodičů již v pondělí

Milí rodiče, připomínáme, že v pondělí 5.6.2017 od 15,45 hod. se v prostorách MŠ koná členská schůze Spolku rodičů (http://www.msbrno.cz/2017/05/22/nejen-clenska-schuze-spolku-rodicu/). Prosíme členy o účast, nebo odevzdání plné moci (k dispozici zde nebo v omezeném počtu v šatnách od čtvrtka).   Děkujeme a těšíme se na viděnou,   za SR Viera Hrabčáková

Akce pro děti na měsíc červen

1.6. Den dětí dopoledne - Hledání pokladu podle fáborků a mapy Brigáda s táborákem odpoledne od 14,30 hodin 2.6. Soutěže na školní zahradě ve spolupráci se studenty SŠ Bosonohy 6.6. Na zahradu přijdou koníčci, placeno z kreditů 45,-Kč 7.6. Sportovní dopoledne 8.6. Kreslení na chodník 13.6. Výlet do Kohoutovic na prasátka, odjezd od MŠ v 8,45 hodin (další informace budou včas…

(Nejen) členská schůze Spolku rodičů

Vážení rodiče,   zveme vás na členskou schůzi Spolku rodičů v pondělí 5.6.2017 od 15,45 hod. v prostorách MŠ. Tato schůzka není určena jenom pro členy SR, ale pro všechny rodiče. Bude přítomna i paní ředitelka, a tedy prostor na zodpovězení vašich případných dotazů a připomínek týkajících se MŠ. Jako zásadní ale bude volba nového předsedy Spolku rodičů. Důvodů na…