Aktuality z MŠ

Kredity a dary

Vážení rodiče, na schůzce rodičů byla odsouhlasena částka 1000,-Kč na dary (nákup dárečků na Vánoce, Mikuláš, Velikonoce atd.). Prosím, peníze posílejte na účet MŠ (číslo účtu je uvedeno zde) a místo variabilního symbolu uvádějte jméno dítěte. Dále byly odsouhlaseny kredity (divadlo, solná jeskyně, akce MŠ). Částka je dobrovolná, ale ze zkušeností se doporučuje cca 500,-Kč. Kredity budeme vybírat v MŠ,…

Novinky ze Spolku rodičů

Milí rodiče,   děkujeme za vaši účast na členské schůzi Spolku rodičů – děkujeme členům (přítomným, ale také těm, kteří poskytli zástupcům svou plnou moc) i hostům. Novou předsedkyní se stala paní Klára Dušková. Výbor SR zůstává – paní Zuzana Prajznerová a Jarmila Jílková. V kontrolní komisi máme paní Petru Švehlovou, Soňu Kukučkovou a novou posilu z Motýlků – paní…

Program schůzky Spolku rodičů (pro všechny :-)

Milí rodiče,   zítra po celoškolkové schůzce nás čeká ještě (členská) schůze Spolku rodičů. Co nás čeká a nemine:   – přijímání nových členů (člen SR má hlasovací právo) – volba předsedy a kontrolní komise (jedna milá členka komise již v MŠ není, takže potřebujeme náhradu) – v případě zájmu můžeme zvolit i nového jednatele či hospodáře   Jsme rodiče jako…

Spolek rodičů – členská schůzka za dveřmi :-)

Milí rodiče,   ve čtvrtek 7.9.2017 se po schůzce v MŠ bude konat také schůzka Spolku rodičů, která je určena pro všechny, členy i nečleny. Hlavní bod programu bude volba nového předsedy. Podrobnější program a informace budou k dispozici na webu začátkem příštího týdne. Také dodáme do šaten plné moci k podpisu pro případ, že se na schůzce již nezúčastníte…

Milí rodiče, dovolte mi na závěr školního roku poděkovat všem rodičům za přízeň a spolupráci. A přejeme Vám i dětem krásné sluneční prázdniny, a budeme se těšit na shledanou v příštím školním roce. kolektiv MŠ