Zápis do MŠ – informace

Přihlášky jsou ke stažení na www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2022.

V případě dotazů se obraťte na ředitelku školky prostřednictvím emailu: sramkova@msbrno.cz.

K zápisu je nutná:

- vyplněná a podepsaná přihláška

- potvrzení od lékaře o očkování a zdravotním stavu dítěte

- rodný list dítěte k nahlédnutí

- potvrzení o trvalém pobytu dítěte – občanský průkaz dítěte nebo matky

Sběr přihlášek proběhne od 2. května do 3. května 2022 těmito způsoby:

- zalepenou obálku se všemi dokumenty vhoďte do uzamykatelné schránky u školní jídelny

- do datové schránky: g4ckn6k

- emailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý email nestačí)

- osobně v MŠ v pondělí 2. května od 8:00 do 11:30 a od 13:00 do 16:00 nebo

v úterý 3. května od 8:30 do 12:00.

Doporučujeme osobní podání v MŠ, eliminujeme tak případné nesrovnalosti a přímo ověřujeme správnost údajů

Předem děkuji Mgr. Gabriela Sehnalová

Ředitelka MŠ