Zápis do mateřské školy – informace

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní

vzdělávání s názvem „DOMOV – TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME“

Zaměření programu: Na české tradice a kulturu našeho národa.

Na lásku k přírodě, životnímu prostředí a ohleduplnost k sobě samému i k druhým.

Škola má 3 věkově smíšené třídy. Předběžný počet volných míst je 14.

Více informací o naší MŠ na webových stránkách: www.msbrno.cz.

Přihlášky jsou ke stažení na www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021.

V případě dotazů se obraťte na ředitelku školky prostřednictvím emailu: sramkova@msbrno.cz.

K přihlášce doložte:

- kopii rodného listu dítěte

- potvrzení od lékaře o očkování a zdravotním stavu dítěte

- čestné prohlášení o trvalém bydlišti, které najdete na webu školy

Sběr přihlášek proběhne od 3. května do 4. května 2021 těmito způsoby:

- zalepenou obálku se všemi dokumenty vhoďte do uzamykatelné schránky u školní jídelny

- do datové schránky: g4ckn6k

- emailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý email nestačí)

- osobně v MŠ v pondělí 3. května od 8:30 do 12:00 nebo v úterý 4. května od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.

 

Předem děkuji Mgr. Gabriela Sehnalová

Ředitelka MŠ

Čestné prohlášení