Akce v MŠ duben – červen

 

AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

DUBEN:

Úterý 9.4. od 15:00 velikonoční dílničky s rodiči v MŠ. Pitný režim ( čaj, kávu) zajistí MŠ. Prosíme, rodiče, aby donesli drobné občerstvení. Předpokládaný konec v 16:30

Pondělí 15.4. od 7:30 focení v MŠ pro přihlášené děti a následně focení všech dětí po třídách. Společné fotky budou hrazeny z příspěvků rodičů.

Úterý 16.4. zpívání dětí v 15:30 v SeniorKlubu na Ibsenové. V 15:00 odchod z MŠ. Po vystoupení návrat do MŠ do 16:30.

Úterý 30.4. dopolední čarodějnický rej v MŠ. Prosíme, dejte dětem masky.

 

KVĚTEN:

Středa 15.5. v 8:00 předškoláci odjezd z MŠ do Divadla Radost.  Představení „Jen počkej, hlemýždi!“.  Společenské oblečení nutné.

Čtvrtek 23.5. od 15:30 besídka ke dni maminek. Zveme celou rodinu

Čtvrtek 30.5. od 16:30 Zahradní slavnost s pasováním předškoláků a s opékáním špekáčků a Kouzelná noc se spaním předškoláků v MŠ. Prosím, přineste si špekáčky, chleba a hořčici…. MŠ zajistí pitný režim a podtácky.

 

ČERVEN:

Pondělí 3.6. Den dětí na zahradě MŠ.

Úterý 11.6. výlet na hrad Veveří. Odjezd z MŠ v 8:30 a návrat na oběd do MŠ. Odjíždí všechny děti z MŠ. Prosíme, o včasný příchod! S sebou dětem do batůžku pití a pláštěnku. Svačinu zajistí MŠ.

 

Akce hrazeny z peněz příspěvků rodičů