Info – Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „DOMOV – TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME“

Zaměření programu: Na české základy, tradice a kulturu našeho národa.

Na lásku k přírodě, životnímu prostředí a ohleduplnost k sobě samému i k druhým.

Škola má 3 běžné třídy. Třídy v mateřské škole jsou věkově smíšené.

 

Předběžný počet volných míst je 17 míst.

 

Více informací o naší MŠ na webových stránkách: www.msbrno.cz

 Přihlášky jsou ke stažení na www.zapisdoms.brno.cz.

V případě nemožnosti přístupu k internetu, si přihlášku vyzvedněte v úterý 23. dubna 10:30 – 15:30 v ředitelně MŠ Šrámkova 14.

Zápis proběhne v ředitelně MŠ Šrámkova 14.

Ve čtvrtek 2. května 2019  8:30 – 12:00  a  13:00 – 16:00

a v pátek 3. května 2019 9:00 – 12:00

K zápisu s sebou přineste: 

- rodný list dítěte (originál)

      – doklad o trvalém bydlišti OP nebo nájemní smlouvu (originál + jednu kopii na založení)

      – vyplněnou přihlášku + potvrzenou od lékaře originál

      – přijďte i s dítětem J 

V úterý 16.4.2019 máte možnost prohlédnout si prostory naší MŠ „zevnitř“ v době od 8:00 do 10:00 hod. Respektujte, prosím uvedený čas, abychom zajistili bezpečný a plynulý provoz ve třídách.

Děkuji Mgr. Gabriela Sehnalová

Ředitelka MŠ