Výlet na farmu Popovice u Rajhradu

Vážení rodiče,

dne 29. a 30.5. – farma Popovice u Rajhradu.

29.5. pojede třída Sluníček a polovina třídy Motýlků,

30.5. pojede třída Kuřátek a druhá polovina třídy Motýlků (seznam dětí na daný den v šatně Motýlků)…

Odjezd od MŠ bude v 7.45 hodin. Návrat na oběd do MŠ.

Kolektiv MŠ