Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

provoz v MŠ o letních prázdninách bude probíhat od 2.7. – 13.7. a 27. – 31.8.

Harmonogram letních prázdnin

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz pro děti z jiné MŠ v městské časti Brno – sever:

- ve vlastní MŠ je nutné požádat o kopii Evidenčního listu

- ve vybrané MŠ zajišťující prázdninový provoz v požadovaném termínu vyzvednout formulář Žádosti o přijetí dítěte na prázdninové předškolní vzdělávání

- vyplněnou žádost lze podat nejpozději do 11.května 2018

- s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých MŠ budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto MŠ

- rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů

- poměrnou část školného a stravného je nutno uhradit hotově při vydávání Rozhodnutí o přijetí

- vrací se pouze řádně odhlášené stravné, školné se nevrací

Termín přijímání žádostí bude dne 9. května 2018 od 10,00 – 15,30 hodin.

Žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz lze stáhnout v příloze nebo lze vyplnit v den přijímání žádostí a doložit společně s evidenčním listem.

Žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz