Kredity a dary

Vážení rodiče,

na schůzce rodičů byla odsouhlasena částka 1000,-Kč na dary (nákup dárečků na Vánoce, Mikuláš, Velikonoce atd.). Prosím, peníze posílejte na účet MŠ (číslo účtu je uvedeno zde) a místo variabilního symbolu uvádějte jméno dítěte.

Dále byly odsouhlaseny kredity (divadlo, solná jeskyně, akce MŠ). Částka je dobrovolná, ale ze zkušeností se doporučuje cca 500,-Kč.

Kredity budeme vybírat v MŠ, sledujte informaci o výběru kreditů na nástěnce v šatnách.

Děkujeme, kolektiv MŠ