Milí rodiče,

dovolte mi na závěr školního roku poděkovat všem rodičům za přízeň a spolupráci.

A přejeme Vám i dětem krásné sluneční prázdniny, a budeme se těšit na shledanou v příštím školním roce.

kolektiv MŠ