Poděkování

Milí rodiče,

 

děkuji těm z vás, kteří se zúčastnili schůzky rodičů v pondělí 5.6.2017 a také děkuji rodičům, kteří poskytli za sebe plnou moc.

Bylo nás pouze 10 (plus 5 zplnomocnění), což nestačilo k tomu, aby byla členská schůze usnášeníschopná (tzn. aby se mohlo hlasovat o nutných věcech). Nevyřešilo se tedy nic zásadního, bohužel.

Budeme se těšit na shledanou snad ve větším počtu v září.

 

za SR

Viera Hrabčáková